Skip to content Skip to navigation

Danh sách điểm danh Tuần sinh hoạt công dân cuối khóa ( 3 ngày )

Phòng Công tác Sinh viên thông báo danh sách sinh viên tham gia Tuần sinh hoạt Công dân - Sinh viên cuối khóa. Danh sách tổng hợp 3 ngày 
Các bạn kiểm tra lại nếu có sai sót vui lòng phản hồi qua email: ctsv@uit.edu.vn.

Thời gian: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30/7/2014.

File đính kèm: