Skip to content Skip to navigation

Danh sách điểm danh Tuần sinh hoạt công dân cuối khóa, ngày 10/7/2014

Phòng Công tác Sinh viên thông báo danh sách điểm danh Tuần Sinh hoạt Công dân Sinh viên cuối khóa ngày 10/7/2014.

Các bạn xem file đính kèm, mọi thắc mắc liên hệ email: ctsv@uit.edu.vn ( sinh viên dùng email trường cấp để liên lạc).

Lưu ý: Bạn nào ngày hôm nay vắng ngày mai phải đi học đầy đủ.