Skip to content Skip to navigation

Danh sách khen thưởng Sinh viên Tốt nghiệp loại Giỏi đợt 1 năm 2014

Phòng Công tác Sinh viên thông báo danh sách sinh viên Tốt nghiệp đợt 1 năm 2014 được khen thưởng (danh sách sinh viên được khen thưởng đính kèm file)

1. Danh sách sinh viên được khen thưởng Tốt nghiệp Thủ khoa cấp Khoa

2. Danh sách sinh viên được khen thưởng Tốt nghiệp đạt loại Giỏi

3. Danh sách sinh viên được khen thưởng Tốt nghiệp đạt loại Giỏi hệ đào tạo Từ xa qua mạng Tin học viên thông

4. Danh sách học viên Cao học được khen thưởng Tốt nghiệp loại Giỏi