Skip to content Skip to navigation

Thông báo gia hạn thời gian xác nhận hạnh kiểm nơi cư trú

Phòng Công tác Sinh viên thông báo thời gian gia hạn thời gian nộp giấy xác nhận hạnh kiểm.

Thời gian: đến hết 16 giờ 30 ngày 30/6/2014.

Địa điểm: Phòng CTSV ( A.101).

Sinh viên vui lòng xem file chi tiết đính kèm.