Skip to content Skip to navigation

Thông báo chương trình học bổng Vừ A Dính năm 2014

Ban Điều Hành học bổng Vừ A Dính thông báo về chương trình học bổng Vừ A Dính năm học 2013-2014 dành cho các sinh viên dân tộc thiểu số. Thông tin chi tiết như sau: 

1. Số lượng học bổng: 80 suất cho toàn ĐHQG-HCM.

2. Giá trị học bổng: 1.500.000 đ/ sinh viên.

3. Đối tượng được nhận học bổng:
- Là sinh viên đang theo học chương trình đào tạo đại học hệ chính quy tập trung tại các trường đại học thành viên, khoa trực thuộc ĐHQG-HCM;
- Là sinh viên dân tộc thiểu số, có thành tích tốt trong học tập và rèn luyện (điểm trung bình học tập từ 7,0 trở lên).

4. Hồ sơ xin học bổng bao gồm:
- Bản tóm tắt thành tích cá nhân (theo mẫu đính kèm);
- Bảng điểm học kỳ 1 năm học 2013 - 2014;
- Bảng điểm rèn luyện/Chứng nhận rèn luyện học kỳ 1 năm học 2013 – 2014; 
- Bản sao giấy chứng nhận/hộ khẩu thường trú sinh viên dân tộc thiểu số.
- Bản photo giấy chứng nhận thành tích, hoạt động (nếu có)

5. Hạn chót nộp hồ sơ: sinh viên nộp hồ sơ về phòng CTSV (P.A101) trước 10h00, ngày 16/6/2014 (Thứ 2)

Mọi thông tin chi tiết sinh viên liên hệ:
Phòng Công tác Sinh viên Trường ĐHCNTT
Email: ctsv@uit.edu.vn