Skip to content Skip to navigation

Thông báo về việc Tổ chức Lễ tốt nghiệp đợt 1 năm 2014

Phòng Công tác Sinh viên thông báo kế hoạch, thông báo tổ chức Lễ tốt nghiệp đợt 1 năm 2014. 

Thời gian: Ngày 14/6/2014 ( thứ 7)

Địa điểm: Giảng đường 1,2,3

Sinh viên xem file chi tiết đính kèm.