Skip to content Skip to navigation

[Kỹ năng mềm] Tiếp Cận Doanh Nghiệp và Ứng Tuyển Thành Công

Bạn là Sinh viên năm cuối.
Bạn đang chuẩn bị những kỹ năng để tiếp cận với doanh nghiệp và có một việc làm hợp ý. Bạn đang cần các kỹ năng:
+ Các quy tắc viết CV.
+ CV online – xây dựng thương hiệu bản thân.
+ Các công tác sau phỏng vấn.
Phòng Công tác Sinh viên phối hợp với Công ty TNHH Thanh niên Investment tổ chức
Chuyên đề kỹ năng mềm: Tiếp Cận Doanh Nghiệp và Ứng Tuyển Thành Công
Đối tượng – Số lượng: 100 Sinh viên năm 3 – 4.
Thời gian: 8h00 – 11h30, ngày 6/5/2013 (Thứ 3)
Địa điểm: Giảng đường 3 - Tòa nhà A
Tham gia chuyên đề hoàn toàn miễn phí. Sinh viên đăng ký tham gia ngay phía dưới topic.
Để đảm bảo chất lượng lớp học, Phòng CTSV chỉ ưu tiên cho 100 bạn đăng ký tham gia sớm nhất. Các sinh viên đã đăng ký mà không tham gia sẽ bị xử lý theo quy định.
Sinh viên đăng ký tham gia tham khảo dàn bài (file đính kèm) và chuẩn bị câu hỏi trao đổi.