Skip to content Skip to navigation

[LogiGear VN] Hội thảo Xu hướng phát triển trong lĩnh vực kiểm thử thủ công & tự động

Ngành kiểm thử phần mềm hiện nay đang là sự lựa chọn của không ít các bạn sinh viên Công nghệ Thông tin. 
Nhằm chia sẻ và cập nhật các xu hướng công nghệ mới nhất trong lĩnh vực kiểm thử phần mềm và định hướng nghề nghiệp cho các bạn sinh viên, 
công ty LogiGear VN và phòng Công tác Sinh viên tổ chức Chương trình “Hội thảo cùng chuyên gia và hướng nghiệp” 
với chuyên đề: Xu hướng phát triển trong lĩnh vực kiểm thử thủ công và kiểm thử tự động
Với các nội dung sau:
• Xu hướng phát triển trong lĩnh vực kiểm thử thủ công và kiểm thử tự động
• Định hướng nghề nghiệp dành cho sinh viên mới ra trường trong lĩnh vực kiểm thử phần mềm tại Việt Nam (ưu tiên dành cho đối tượng sinh viên năm 3 và năm 4)
Thời gian: 21/5/2014 (Thứ 4) (10:00 – 12:00)
Địa điểm: Giảng đường 2 - Tòa nhà A trường ĐH CNTT/
Phòng Công tác Sinh viên mời các bạn sinh viên quan tâm đến lĩnh vực này cùng tham gia.