Skip to content Skip to navigation

[NHẬP HỌC] Hướng dẫn thanh toán học phí

HƯỚNG DẪN THANH TOÁN HỌC PHÍ

Sinh viên chuẩn bị học phí và truy cập vào địa chỉ sau https://student.uit.edu.vn/tracuu/hocphi, đăng nhập bằng tài khoản chứng thực được cấp ở mục II.1 trong giấy báo nhập học để xem thông tin học phí và hình thức thanh toán.

Lưu ý:

- Sinh viên thuộc diện miễn giảm học phí phải nộp trước số học phí trên khi nhập học. Nhà trường sẽ hướng dẫn làm thủ tục đề nghị miễn giảm học phí sau khi nhập học.

- Thông tin học phí được cập nhật trong vòng 2 - 3 ngày làm việc ( không kể thứ 7, chủ nhật và ngày lễ)