Skip to content Skip to navigation

Mời sinh viên làm khảo sát thói quen sử dụng internet của người dân

Chào các bạn sinh viên !

Để có thêm cơ sở tìm hiểu về thực trạng, thói quen và hiệu quả sử dụng internet của người dân, Ban Tuyên giáo Thành ủy thực hiện cuộc thăm dò dư luận xã hội về thực trạng, thói quen sử dụng internet của cán bộ, đảng viên và người dân.

Các bạn vui lòng trả lời những câu hỏi ở https://link.uit.edu.vn/Thoi-quen-su-dung-internet