Skip to content Skip to navigation

Thư mời Quý Doanh nghiệp tham gia khảo sát sự hài lòng đối với sinh viên UIT năm 2023

Kính gởi Quý Doanh nghiệp - Nhà Tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp của UIT !

Trường Đại học Công nghệ Thông tin – Đại học Quốc gia Tp. HCM chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý Doanh nghiệp/Tổ chức trong thời gian qua. Trường Đại học Công nghệ Thông tin đang thực hiện khảo sát sự hài lòng của Nhà tuyển dụng đối với sinh viên tốt nghiệp của Trường. Những ý kiến đóng góp của Tổ chức rất quý báu trong việc cùng Nhà trường cải tiến chương trình và chất lượng đào tạo nhằm đáp ứng tốt yêu cầu của xã hội. Nhà trường đảm bảo các thông tin liên quan đến Quý Doanh nghiệp/Tổ chức trong phiếu khảo sát này hoàn toàn được bảo mật.

Kính mời Quý Doanh nghiệp tham gia khảo sát ở https://link.uit.edu.vn/NhaTuyenDung2023

Mọi chi tiết xin liên hệ: 

ThS. Nguyễn Văn Toàn - Phòng Công tác Sinh viên - Trường ĐH Công nghệ Thông tin
SĐT: 0903761559 - Email: toannv@uit.edu.vn