Skip to content Skip to navigation

Xét chọn sinh viên xuất sắc tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - 2020

Phòng CTSV có nhận được công văn về việc Triển khai xét chọn học sinh, sinh viên xuất sắc tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức. phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 của Bộ Giáo dục - Đào tạo và Đại học Quốc gia Tp.HCM.

Chi tiết nội dung sinh viên xem file đính kèm.

Sinh viên đủ tiêu chuẩn, vui lòng nộp đầy đủ hồ sơ như công văn yêu cầu, gửi về Phòng CTSV A101 chậm nhất 09:00 ngày 04/11/2020.