Skip to content Skip to navigation

V/v cấp học bổng UIT Global đợt tháng 5/2021

hào các bạn,

P.CTSV đã tiếp nhận thông tin chứng chỉ tiếng Anh của các bạn sinh viên tại website daa.uit.edu.vn.
P.CTSV sẽ xét cấp học bổng UIT Global đối với các bạn, có đăng ký học bổng, đã được hậu kiểm chứng chỉ (trạng thái "hợp lệ") và đủ điều kiện theo thông báo tại https://forum.uit.edu.vn/node/549048
Chi tiết danh sách các bạn xem tại file đính kèm.

---

Thắc mắc về danh sách nhận học bổng UIT Global đợt tháng 5/2021, các bạn vui lòng gửi về email ctsv@uit.edu.vn trước ngày 30/5/2021.Attached Files