Skip to content Skip to navigation

V/v cấp học bổng UIT Global đợt tháng 4/2021

Chào các bạn,

P.CTSV đã tiếp nhận thông tin chứng chỉ tiếng Anh của các bạn sinh viên tại website daa.uit.edu.vn.
P.CTSV sẽ xét cấp học bổng UIT Global đối với các bạn đã được hậu kiểm chứng chỉ (trạng thái "hợp lệ") và đủ điều kiện theo thông báo tại https://forum.uit.edu.vn/node/549048
Chi tiết danh sách các bạn xem tại file đính kèm.

---

Các bạn có tên trong danh sách vui lòng xác nhận lại 1 lần nữa về việc có đăng ký nhận học bổng tại link https://forms.gle/DuDbW8YvLgm1yRYu9 trước ngày 13/4/2021 (thứ 3)

---

Thắc mắc về danh sách nhận học bổng UIT Global đợt tháng 4/2021, các bạn vui lòng gửi về email ctsv@uit.edu.vn trước ngày 13/4/2021 (thứ 3)