Skip to content Skip to navigation

Về việc sinh viên vào Trường kể từ 21/10/2021

Chào các bạn!

Kể từ ngày mai - thứ năm 21/10/2021, Trường sẽ mở cửa để đón sinh viên vào học tập tại thư viện ... Các bạn sinh viên được phép vào Trường: sinh viên đã được tiêm đủ liều vacxin hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 (*).

Lưu ý:

- Các bạn phải thực hiện nghiêm 5K 

- Các bạn phải quét mã QR ngay cổng Trường

- (*) Các bạn SV thuộc diện trên cần khai báo mình đã tiêm đủ liều hoặc đã khỏi bệnh ở https://forum.uit.edu.vn/node/551915 hoặc https://link.uit.edu.vn/khaosattiemvaccine