Skip to content Skip to navigation

Về việc gia hạn thời gian nộp hồ sơ xét MGHP năm học 2013 - 2014

Phòng Công tác Sinh viên, thông báo về việc gia hạn thời gian nộp đơn xét Miễn giảm học phí năm học 2013- 2014.

Thời gian nộp hồ sơ: từ ngày 04/4/2014 - 05/5/204.

Nộp tại phòng CTSV: Phòng A.101.

Sinh viên vui lòng xem file chi tiết đính kèm.


Tập tin đính kèm: TB gia han nop ho sơ MGHP.doc