Skip to content Skip to navigation

Về việc Tổ chức gặp mặt sinh viên Khóa 2022

Được sự đồng ý của Ban Giám hiệu, Phòng CTSV tổ chức buổi gặp mặt sinh viên năm nhất - Khóa 2022, nhằm nắm bắt tư tưởng sinh viên, những vướng mắc, khó khăn và những đề xuất của sinh viên trong học tập, rèn luyện, sinh hoạt sau thời gian nhập học tại trường cũng như định hướng cho sinh viên lập kế hoạch trong thời gian tới, Nhà trường tổ chức buổi gặp mặt sinh viên năm nhất - Khóa 2022 với Lãnh đạo Nhà trường.

Thời gian: 10g45 ngày 21/12/2022, (thứ 4)

Địa điểm: Giảng đường 1.