Skip to content Skip to navigation

Về vấn đề khảo sát tình trạng việc làm với cựu sinh viên

Chào các cựu sinh viên!

Trong thời gian từ ngày hôm nay (5/10/2022) đến chiều ngày chủ nhật  9/10/2022, Đoàn Đánh giá ngoài của ĐHQG-Hà Nội sẽ nhờ 7 bạn sinh viên có các số điện thoại sau

  • 09710512chín7
  • 08690953không6
  • 07678128chín1
  • 08682574ba8
  • 07975905không2
  • 03345867ba8

gọi điện thoại cho các bạn để hỏi về thông tin về trình trạng việc làm, có thể hỏi thêm mức thu nhập ...  của các bạn cựu sinh viên để kiểm tra chất lượng đầu ra của UIT. Thông tin của các bạn sẽ được bảo mật theo qui định  của Đoàn đánh giá. Phòng Công tác Sinh viên mong các bạn hỗ trợ và cung cấp thông tin (nếu có thể được, hoặc cung cấp gần đúng) giúp Trường.

Trân trọng.