Skip to content Skip to navigation

UIT TALK SỐ 7 - Chủ đề NÓI CHUYỆN TRƯỚC ĐÁM ĐÔNG

Chuyên môn giỏi và hết mình với công việc chưa đủ để bạn có được một vị trí xứng đáng. Trên con đường xây dựng sự nghiệp, bạn cần nỗ lực học hỏi và trao đổi thông tin với mọi người. Rất nhiều người không đủ tự tin để chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm của mình trước đám đông. Bạn muốn biết rõ hơn về kỹ năng nói trước đám đông?

Báo cáo viên: Nhà thơ - nhà báo Nguyễn Phong Việt
Thời gian: 09:30, ngày 25/11/2020 (thứ Tư)
Địa điểm: Hội trường E
Link đăng ký: https://forms.gle/ESc6GFatBCCJA6yU7
- Chương trình dành dành cho SV tất cả các năm, thuộc tất cả các hệ đào tạo.
- SV năm 1 tham gia, thực hiện khảo sát sau buổi học được cộng 5đ ĐRL.
- SV năm 2,3,4 tham gia, thực hiện khảo sát sau buổi học được tính hoàn thành SHCDSV đầu năm, cuối khóa và cộng 5đ ĐRL.
- Do số lượng chỗ ngồi của Hội trường có giới hạn, BTC sẽ khóa đăng ký khi đủ số lượng. Vì vậy các bạn SV cân nhắc trước khi đăng ký, tránh trường hợp đăng ký mà không tham gia được.

Click image for larger version</p>
<p>Name:	Nguyen Phong Viet.png<br />
Views:	0<br />
Size:	2.34 MB<br />
ID:	547769