Skip to content Skip to navigation

UIT Talk số 3 - Kỹ năng học ngoại ngữ hiệu quả

hòng Công tác Sinh viên thân mời các bạn tham dự UIT Talk số 3 với chuyên đề Kỹ năng học ngoại ngữ hiệu quả

- Thời gian: 09:30, ngày 14/10/2020 (thứ thư)
- Địa điểm: Hội trường E
- Diễn giả khách mời: Thầy Nguyễn Thái Dương
 

Click image for larger version  Name:	z2113900612571_3b0f7e09c4d989fef3d8331e0e6d4b0e.jpg Views:	0 Size:	471.6 KB ID:	546817

Sinh viên đăng ký bằng cách comment "MSSV - Đăng ký" tại topic https://forum.uit.edu.vn/node/546816

Click image for larger version  Name:	Poster.png Views:	0 Size:	6.23 MB ID:	546818