Skip to content Skip to navigation

UIT Talk 2023 số 1 - "ChatGPT - Vận hội và thách thức của IT"

UIT Talk 2023 số đầu tiên với chủ đề "ChatGPT - Vận hội và thách thức của IT"

Chỉ vọn vẹn mấy ngày thì các từ khóa "ChatGPT đã thu hút hơn một triệu người dùng trong vòng chưa đầy một tuần" hay "siêu AI này đã đạt 10 triệu người dùng mỗi ngày, con số mà Instagram đã mất đến 355 ngày mới đạt được" hay thậm chí "Trí tuệ nhân tạo Chat GPT: Kỷ nguyên mới nhưng hàng tỷ người có thể gặp nguy hiểm".

Cụ thể hơn "ChatGPT là một con AI đã trở thành một hiện tượng khi xuất hiện vào cuối năm 2022 và chỉ sau vài ngày nó đã có hàng triệu người dùng. Vậy nó có thể thay thế lập trình viên hay không?"

Vậy làm sao hiểu về ChatGPT? Sự ra đời của nó là vận hội hay thách thức với IT chúng ta?

Tất cả sẽ có trong UIT Talk số đầu tiên của năm 2023 vào lúc 14:00, ngày 6/2/2023 (Thứ Hai) tại Hội trường E.

Đăng ký tại: https://link.uit.edu.vn/UIT-Talk2023