Skip to content Skip to navigation

UIT Talk 2020 - số 8 - TRÍ TUỆ NHÂN TẠO, QUÁ KHỨ - HIỆN TẠI VÀ TƯƠNG LAI

Phòng Công tác Sinh viên thông báo UIT TALK 2020 SỐ 8 chủ đề "TRÍ TUỆ NHÂN TẠO, QUÁ KHỨ - HIỆN TẠI VÀ TƯƠNG LAI"

Tất cả sẽ được trao đổi và giải đáp tại chương trình UIT TALK SỐ 8 lúc 09:00, thứ tư, ngày 23/12/2020 tại Hội trường E.

Chủ đề sẽ được trao đổi bởi Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Hoàng Văn Kiếm - Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin - ĐHQG-HCM, người đã và đang gắn bó, cống hiến hết mình cho sự phát triển toàn diện của sinh viên UIT. Thầy cũng là người có nhiều cơ hội được tiếp cận trực tiếp với sự phát triển nhảy vọt của nền công nghệ thông tin - truyền thông tại các nước tiên tiến trên thế giới.

Link đăng ký: https://forms.gle/GnUyZBuRY1stZ1k67