Skip to content Skip to navigation

UIT Talk 2020 - số 2 - Career Management

Phòng CTSV mời các bạn sinh viên đến giao lưu chương trình UIT Talk 2020 - số 2 với chủ đề Career Management

- Thời gian: 10:00, ngày 03/7/2020 (thứ sáu)
- Địa điểm: Hội trường E
- Diễn giả: Anh Nguyễn Việt Hùng - Đồng sáng lập, Nguyên Tổng Giám đốc Công ty KMS Technology VietNam

Sinh viên tham gia vui lòng comment "MSSV-Đăng ký" tại topic https://forum.uit.edu.vn/node/544983
Sinh viên chú ý: Do chỗ ngồi có hạn nên SV đăng ký mà không tham dự sẽ bị xử lý