Skip to content Skip to navigation

[UIT CareerDay 2022] Nơi nộp CV ứng tuyển

Chào các bạn!

Nhằm giúp các bạn tự giới thiệu đến các công ty tham gia Ngày hội Việc làm UIT Career Day Winter 2022, được doanh nghiệp gặp gỡ và phỏng vấn ngay tại Trường, sau đó có thể đi thực tập hoặc đi làm luôn, Phòng CTSV có thực hiện form để các bạn submit CV tại https://link.uit.edu.vn/CVWinter2022

Chủ động và gởi sớm trước thứ sáu 2/12 nhé các bạn. Các thông tin của các bạn sẽ được bảo mật: chỉ gởi đến công ty mà các bạn đề nghị. Thông tin về các vị trí việc làm sẽ được gởi ở https://forum.uit.edu.vn/node/559475

 

a794b033ee5c37026e4d