Skip to content Skip to navigation

[UIT ALGO BOOTCAMP 2022] - Thông báo đăng ký tham gia khóa huấn luyện Tư duy lập trình - Thuật toán

Chào các bạn !
UIT sẽ mở 1 khóa huấn luyện Tư duy lập trình - Thuật toán dành cho
- Sinh viên của Trường ĐH Công nghệ Thông tin và các Trường ĐH, CĐ khác
- Học sinh THPT (đăng ký thông qua Giáo viên - Các Thầy có thể liên hệ thầy Khanh 0908831246 để được hỗ trợ).
Lớp học ONLINE trên MS Teams từ 04/10/2022 - 22/10/2022 vào các buổi tối thứ 3 và thứ 6 từ 20:00 - 22:00
GV: Thầy Nguyễn Thanh Tùng - Chuyên gia giảng dạy nhiều thế hệ học sinh, sinh viên đạt giải các kỳ thi tin học quốc tế

Link đăng ký và chi tiết thông tin ở https://forum.uit.edu.vn/node/558759