Skip to content Skip to navigation

Tuyển SV tham dự Diễn đàn Thủ lĩnh Sinh viên Đông Nam Á 2020

ĐHQG-HCM thông báo tuyển sinh viên tham dự Diễn đàn Thủ lĩnh Sinh viên Đông Nam Á 2019

- Địa điểm: Đại học Chiang Mai - Thái Lan
- Thời gian: 03/02 - 07/02/2020
- Số lượng: 03 sinh viên
- Kinh phí: Tự túc
Chi tiết sinh viên vui lòng xem file đính kèm

Hồ sơ nộp tại A101 trước ngày 03/12/2019

Mọi thắc mắc sinh viên có thể liên hệ tại https://forum.uit.edu.vn/node/540594