Skip to content Skip to navigation

Tuần SHCDSV cuối khóa đợt 2-2019

Căn cứ kế hoạch hoạt động năm học 2018 - 2019, Phòng Công tác Sinh viên thông báo về việc Tổ chức Tuần Sinh hoạt Công dân Sinh viên cuối khóa đợt 2 năm 2019 như sau:
1. Thời gian - Địa điểm:
- Thời gian: 8:00 - 12:00, thứ sáu ngày 15/3/2019 (Ban Tổ chức điểm danh từ 7:30 đến 8:00)
- Địa điểm: Hội trường E
2. Nội dung: 
- Phổ biến quy chế, quy định của Trường đối với sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp. Giải đáp thắc mắc cho sinh viên
- Giao lưu trực tiếp với cựu sinh viên trong các lĩnh vực
- Chuyên đề dự kiến: Văn hóa giao tiếp nơi công sở
3. Đối tượng:
- Đối tượng bắt buộc: tất cả sinh viên có kế hoạch tốt nghiệp trước tháng 6/2020
- Đối tượng khuyến khích tham gia: tất cả sinh viên Trường
5. Chi tiết sinh viên vui lòng liên hệ tại topic này https://forum.uit.edu.vn/node/533403 hoặc email ctsv@uit.edu.vn