Skip to content Skip to navigation

Top 10 kỹ năng hàng đầu năm 2023

TOP 10 KỸ NĂNG HÀNG ĐẦU NĂM 2023 

Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF) vừa công bố báo cáo Danh sách các kỹ năng quan trọng được các nhà tuyển dụng trên toàn cầu tìm kiếm ở các ứng viên. Vậy danh sách này bao gồm những kỹ năng nào? Sinh viên Trường Đại học Công nghệ Thông tin đã có những kỹ năng nào trong các kỹ năng sau đây?

(1)Tư duy phân tích được nhiều công ty coi là kỹ năng cốt lõi hơn bất kỳ kỹ năng nào khác và chiếm trung bình 9% số kỹ năng cốt lõi mà các công ty liệt kê trong cuộc khảo sát. Ngoài ra, các kỹ năng khác được xem trọng nhất ở người lao động đó là:
(2)Tư duy sáng tạo
(3)Khả năng chịu áp lực, tính linh hoạt, sự nhanh nhẹn (thuộc nhóm kỹ năng self-efficacy skills);
(4)Tự động viên và tự nhân thức bản thân. Khả năng tự tạo động lực cho bản thân và khả năng tự nhận thức bản thân (Self-awareness)
(5)Học tập suốt đời. Ham muốn khám phá và học tập suốt đời – kỹ năng này rất quan trọng đối với việc thích nghi của người lao động trước những sự thay đổi lớn.
(6)Kỹ năng công nghệ - Hiểu biết về công nghệ
(7)Độ tin cậy và sự chú ý tiểu tiết
(8)Thấu cảm và khả năng nghe hiểu tích cực (Active listening)
(9)Kỹ năng lãnh đạo và tạo sự ảnh hưởng
(10)Quản lý chất lượng (Kiểm soát chất lượng)

Đứng đầu danh sách là 2 kỹ năng thuộc nhóm NĂNG LỰC TƯ DUY: Tư duy phân tích và tư duy sáng tạo. Ở các báo cáo trước đây 2015, 2020 thì 2 kỹ năng này vẫn luôn nằm trong top 10 nhưng chỉ ở vị trí số 2 hay 4. Năm nay đã lên hàng 1 và 2. Có lẽ trong cuộc chiến sống còn với trí tuệ nhân tạo thì năng lực tư duy vẫn sẽ là vũ khí quan trọng của con người - nó giúp chúng ta vượt qua máy móc.

Các bạn sinh viên Trường Đại học Công nghệ Thông tin mong muốn có những lớp kỹ năng nào trong năm học mới?

Nguồn: https://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs-report-2023, https://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2023.pdf