Skip to content Skip to navigation

Thư mời sinh viên điền form khảo sát sinh viên tốt nghiệp năm 2022

Thân gởi các bạn sinh viên !

Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu thị trường lao động, Trường Đại học Công nghệ Thông tin tiến hành khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ sinh viên sắp tốt nghiệp về chất lượng quá trình đào tạo của toàn khóa học. Nhà trường rất mong nhận được sự hợp tác của bạn nhằm giúp Nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục và đào tạo của mình.

  • Đối tượng khảo sát: Nhà trường đã email mời các bạn SV đã được công nhận tốt nghiệp từ ngày 1/1/2022 đến ngày  12/12/2022 chưa thực hiện khảo sát. 
  • Thời gian: từ nay đến hết ngày thứ hai 5/12/2022
  • Link khảo sát: https://survey.uit.edu.vn/index.php/419394?lang=vi

Mọi chi tiết các bạn có thể liên hệ với Thầy Toàn (SĐT:0903761559 - email: toannv@uit.edu.vn).