Skip to content Skip to navigation

Thư mời Cựu Sinh viên tham gia phỏng vấn với Đoàn Kiểm định UIT năm 2022 (phỏng vấn online)

Thân gởi các bạn Cựu Sinh viên !

Mục tiêu của kiểm định chất lượng giáo dục theo Luật Giáo dục đại học nhằm bảo đảm và nâng cao chất lượng giáo dục  đại học; làm cơ sở cho người học lựa chọn cơ sở giáo dục đại học, chương trình đào tạo và nhà tuyển dụng lao động tuyển chọn nhân lực. Năm 2017, Trường Đại học Công nghệ Thông tin (UIT) đã nhận giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục.  Năm 2022, UIT sẽ đánh giá chất lượng giáo dục chu kỳ 2. Từ ngày 05 – 10/10/2022, Đoàn kiểm định sẽ đến làm việc với UIT và Đoàn sẽ mời phỏng vấn 30 cựu sinh viên để tìm hiểu thêm về chất lượng đào tạo của Trường.

Thời gian phỏng vấn:  8:30-10:00 ngày thứ năm 06/10/2022 bằng hình thức online (các bạn nên login vào lúc 8:00 để kiểm tra kết nối và trao đổi thêm)

Phòng Công tác Sinh viên trân trọng mời các bạn Cựu sinh viên dành thời gian hỗ trợ Nhà Trường công tác. này. Các bạn cứ điền thông tin ở https://link.uit.edu.vn/KiemDinh.CuuSV để Phòng sẽ liên hệ lại các bạn.

Mọi chi tiết các bạn có thể liên hệ với Thầy Toàn (SĐT:0903761559 - email: toannv@uit.edu.vn).