Skip to content Skip to navigation

Thông tin về UIT Job Fair 2023

Thông tin về UIT Job Fair 2023

Kính gửi: Quý Doanh nghiệp

Trong tháng 03/2023, UIT sẽ tổ chức Japan IT Job Fair lần thứ 2 năm 2023 như theo kế hoạch đã định. Tuy nhiên, với số lượng tham gia chưa đảm bảo, chính vì thế, UIT sẽ chuyển Japan IT Job Fair lần thứ 2 năm 2023 sang UIT Job Fair 2023 dự kiến diễn ra vào tuần thứ 3 của tháng 05/2023. 

Rất xin lỗi Quý Doanh nghiệp vì sự bất tiện này và mong rằng sẽ nhận được những sự đồng hành của Quý Doanh nghiệp trong thời gian tới. 

Trân trọng!