Skip to content Skip to navigation

Thông tin về công ty cổ phần Hưng Á sẽ hết thời hạn hợp đồng khai thác, sử dụng Ký túc xá Xã hội hóa

Chào các bạn!

ĐHQG-HCM có công văn thông báo về việc công ty cổ phần Hưng Á sẽ hết thời hạn hợp đồng khai thác, sử dụng Ký túc xá Xã hội hóa. Các bạn xem chi tiết ở file đính kèm.

 

File đính kèm: