Skip to content Skip to navigation

Thông tin về công tác khám sức khỏe và lập hồ sơ sức khỏe điện tử cho sinh viên nội trú KTX năm học 2023-2024

Phòng Công tác Sinh viên thông tin về việc tổ chức khám sức khỏe và lập hồ sơ sức khỏe điện tử cho sinh viên nội trú KTX năm học 2023-2024 theo thông báo 804/TTQLKT-CTSV ngày 25 tháng 11 năm 2023 của Trung tâm Quản lý Ký túc xá.

Riêng sinh viên Khóa 2023 nội trú ở KTX có thể nộp file giấy khám sức khỏe cho KTX theo quy định (tuy nhiên không được quá 6 tháng theo quy định). Sinh viên tải file giấy khám sức khỏe ở mục hồ sơ online SV.

Phòng Công tác Sinh viên thông báo sinh viên đang nội trú ở KTX nắm thông tin.

 

File đính kèm: