Skip to content Skip to navigation

Thông tin thêm về hình thức học trực tuyến - bắt đầu từ 09/3/2020

Chào tất cả các bạn, 
Căn cứ thông báo của phòng Đào tạo Đại học, bắt đầu từ 9/3/2020 tất cả sinh viên Trường sẽ học online cho đến khi có thông báo mới - dự kiến sinh viên sẽ học trực tuyến đến hết tháng 3/2020. Đề nghị sinh viên nghiêm túc thực hiện thông báo ở https://daa.uit.edu.vn/thongbao/thong-bao-khan-dieu-chinh-ke-hoach-dao-t...

Phần mềm:
- Phòng CTSV xin cung cấp đến sinh viên hướng dẫn sử dụng phần mềm học tập trực tuyến tại đây: https://banqlcs.uit.edu.vn/hdsd-giang-day-truc-tuyen-tren-MTS
- Địa chỉ download: https://teams.microsoft.com/downloads (Hiện tại Microsoft Teams đã hỗ trợ cho Windows, Mac, IOS, Android). Ngoài ra sinh viên có thể sử dụng trực tiếp trên web tại địa chỉ: https://teams.microsoft.com

Tài khoản đăng nhập: Sinh viên tài khoản có dạng <mssv>@ms.uit.edu.vn . Nếu sinh viên không nhớ password thì gửi yêu cầu tại https://forum.uit.edu.vn/node/46086

Các khó khăn và kiến nghị khác: Trong quá trình học trực tuyến, nếu có vấn đề phát sinh, sinh viên có thể  góp ý hay kiến nghị tại https://forum.uit.edu.vn/node/542392

Trân trọng!
Lưu ý:
1.    Thời gian học online đúng như thời gian học trên thời khóa biểu (Ví dụ: Thời khóa biểu môn Nhập môn Lập trình tiết 1,2,3 thứ 2 ngày 9/3/2020 – Sinh viên phải vào lớp học online Nhập môn Lập trình lúc 7h30 thứ 2 ngày 9/3/2020)
2.    Thông tin lớp học sẽ được giảng viên gửi mail hoặc đăng trên courses.uit.edu.vn
3.    Dù là lớp học online nhưng trang phục sinh viên phải lịch sự. 
4.    Các buổi học online sẽ tính vào điểm quá trình của sinh viên, nên sinh viên nghiêm túc thực hiện theo yêu cầu của giảng viên.