Skip to content Skip to navigation

Thông tin giải đáp thắc mắc của sinh viên về Thủ khoa tốt nghiệp

Các bạn sinh viên thân mến,

Vừa qua nhà Trường có nhận được thông tin về các bạn sinh viên thắc mắc danh hiệu thủ khoa tốt nghiệp ngành trong đợt lễ sắp tới. Nhà Trường biết rằng danh hiệu thủ khoa là danh hiệu cao quý cho sự nỗ lực không ngừng của các bạn sinh viên. Vì lẽ đó, việc xét thủ khoa tốt nghiệp ngành được quan tâm và cân nhắc nhằm xét chọn đúng người, công bằng và minh bạch. Năm 2021, 2022 là các năm vô cùng đặc biệt, dịch Covid-19 dẫn đến đình trệ nhiều hoạt động trong đó có Lễ tốt nghiệp đợt 1,2 năm 2021. Do đó, để xét chọn thủ khoa tốt nghiệp từng đợt sẽ nhiều bước và khó khăn hơn rất nhiều.

Để đảm bảo danh hiệu thủ khoa tốt nghiệp được đúng như những tiêu chí, tiêu chuẩn đặt ra, Ban giám Hiệu và phòng CTSV đã quyết định danh hiệu thủ khoa tốt nghiệp sẽ được vinh danh, nhận giấy khen theo từng đợt tốt nghiệp 1,2 năm 2021 và đợt 1 năm 2022.

Nhà Trường vô cùng trân trọng những đóng góp, thành tích mà các bạn đóng góp, những điều đó cũng sẽ đóng góp và thành công chung của Nhà Trường. Bởi lẽ đó, trong thời gian sắp tới Nhà Trường và phòng CTSV sẽ công bố danh sách thủ khoa tốt nghiệp Ngành đợt 1 năm 2021, đợt 2 năm 2021 và đợt 1 năm 2022.

Trân trọng!