Skip to content Skip to navigation

Thông báo V/v thay đổi thời gian tổ chức Lễ Tốt nghiệp đợt 1 năm 2020

THÔNG BÁO

V/v thay đổi thời gian tổ chức

Lễ Tốt nghiệp và Trao bằng Thạc sĩ, Kỹ sư, Cử nhân

đợt 1 năm 2020

 

  • Căn cứ công văn số 792/ĐHQG-VP ngày 08/5/2020 của Đại học Quốc gia Tp.HCM về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống Covid-19;

  • Căn cứ thông báo số 34/TB-ĐHCNTT ngày 04/5/2020 của Trường Đại học Công nghệ Thông tin về việc thực hiện các biện pháp nhằm ứng phó với tình hình dịch bệnh Covid-19;

  • Căn cứ tình hình thực tế,

     Phòng Công tác Sinh viên Trường thông báo đến toàn thể sinh viên, cụ thể:

  1. Nhà trường sẽ tổ chức Lễ Tốt nghiệp và Trao bằng Thạc sĩ, Kỹ sư, Cử nhân (sau đây gọi tắt là Lễ Tốt nghiệp) đợt 1 năm 2020 cùng thời gian với Lễ Tốt nghiệp đợt 2 năm 2020. Dự kiến ngày tổ chức 28/11/2020.

  2. Sinh viên đã có tên trong các quyết định công nhận tốt nghiệp có thể liên hệ Phòng Đào tạo Đại học hoặc Văn phòng các Chương trình Đặc biệt để được nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời hoặc bằng tốt nghiệp (nếu có).

 

File thông báo đính kèm.