Skip to content Skip to navigation

Thông báo v/v tạm hoãn tổ chức Lễ Tốt nghiệp và Trao bằng Tiến sĩ, Thạc sĩ, Kỹ sư, Cử nhân đợt 1 năm 2021

THÔNG BÁO

V/v tạm hoãn tổ chức

Lễ Tốt nghiệp và Trao bằng Tiến sĩ, Thạc sĩ, Kỹ sư, Cử nhân

đợt 1 năm 2021

  • Căn cứ công văn số 1641/UBND-VX ngày 21/5/2021 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tiếp tục tạm dừng hoạt động một số loại hình dịch vụ để phòng, chống COVID-19;
  • Căn cứ tình hình thực tế,

Phòng Công tác Sinh viên Trường thông báo đến sinh viên, học viên được công nhận tốt nghiệp trong thời gian từ tháng 01/2021 đến 5/2021, cụ thể như sau:

  1. Lễ Tốt nghiệp và Trao bằng Tiến sĩ, Thạc sĩ, Kỹ sư, Cử nhân đợt 1 năm 2021 sẽ được tạm hoãn, Nhà trường sẽ tổ chức khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát và có thông báo sau.
  2. Sinh viên, học viên đã có tên trong các quyết định công nhận tốt nghiệp có thể liên hệ Phòng Đào tạo Đại học, Văn phòng các Chương trình Đặc biệt, Phòng Đào tạo Sau đại học và Khoa học Công nghệ để được nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời hoặc bằng tốt nghiệp (nếu có).

Do diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Nhà trường rất mong các bạn sinh viên, học viên chia sẻ và thông cảm.