Skip to content Skip to navigation

Thông báo Vv sử dụng các tài nguyên phục vụ học tập

THÔNG BÁO

Về việc sử dụng các tài nguyên phục vụ học tập

được cấp cho sinh viên của trường ĐH Công nghệ Thông tin

 

Ngày 23/08/2016 Phòng Công tác Sinh viên có nhận được email từ Công ty Cổ phần Phim Plus ( Film+) về việc một sinh viên năm nhất của Trường sử dụng Google Drive sinh viên để lưu trữ và phát tán các bộ phim do Công ty Film Plus giữ bản quyền. Để tránh việc sinh viên sử dụng các tài nguyên phục vụ học tập sai mục đích làm ảnh hưởng đến hình ảnh và uy tín của Trường ĐH Công nghệ Thông tin, Phòng Công tác Sinh viên thông báo đến toàn thể sinh viên của Trường về việc sử dụng các tài khoản, tài nguyên học tập  được cấp cho sinh viên như sau:

  • Chỉ sử dụng các tài khoản, phần mềm, tài nguyên ( máy ảo, thiết bị, dữ liệu….)  được Nhà trường cấp cho mục đích học tập, nghiên cứu. Không được sử dụng cho các mục đích thương mại, lưu trữ và phát tán các phần mềm, tài liệu, phim ảnh vi phạm luật sở hữu trí tuệ, vi phạm pháp luật nhà nước.
  • Nghiêm cấm sinh viên buôn bán, trao đổi các phần mềm có bản quyền được Trường cấp.
  • Nghiêm cấm sử dụng tài khoản sinh viên để đăng tải các thông tin  có nội dung vi phạm nội qui Nhà trường, vi phạm pháp luật Nhà nước.
  • Sinh viên phải có ý thức tự bảo quản các tài khoản được trường cấp. Sinh viên không được cho người khác mượn, thuê, bán các tài khoản do Trường cấp.
  • Sinh viên chịu hoàn toàn mọi trách nhiệm trước Nhà trường và pháp luật khi tài khoản của mình bị sử dụng sai mục đích. Khi xảy ra sự cố mất tài khoản phải báo ngay cho Phòng Công tác Sinh viên hoặc Phòng dữ liệu & CNTT để khóa tài khoản và cấp lại mật khẩu.

Tùy mức độ vi phạm, sinh viên sẽ bị xử lý kỷ luật từ mức khiển trách đến buộc thôi học hoặc giao cho cơ quan chức năng xử lý theo qui định của pháp luật. Phòng Công tác Sinh viên đề nghị toàn thể sinh viên nghiêm túc thực hiện thông báo, đồng thời theo dõi nhắc nhở các sinh viên khác thực hiện đúng nội dung thông báo.

 

                                                             TL. HIỆU TRƯỞNG

                                                                                 TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

                                                                               (Đã ký)

                                                                                  Nguyễn Văn Toàn

File đính kèm: