Skip to content Skip to navigation

Thông báo v/v nộp hồ sơ sinh viên Khóa 2021

THÔNG BÁO

V/v nộp hồ sơ sinh viên Khóa 2021

--------------

Phòng Công tác Sinh viên (CTSV) thông báo đến các sinh viên Khóa 2021 về việc nộp hồ sơ sinh viên, cụ thể như sau:

1. Thời gian và hình thức nộp hồ sơ sinh viên

 • Thời gian nộp: từ ngày 04/10/2021 đến ngày 15/10/2021
 • Hình thức nộp: gửi thư chuyển phát nhanh EMS của bưu điện về địa chỉ:

Phòng Công tác Sinh viên (A101), Trường Đại học Công nghệ Thông tin

Khu phố 6, Phường Linh Trung, TP. Thủ Đức, TP. HCM

Số điện thoại: 0971.203.246

Hồ sơ sinh viên, MSSV: {MASV}, Họ tên: {HOTEN}

2. Hướng dẫn chuẩn bị Hồ sơ sinh viên

- Hồ sơ sinh viên bao gồm: 

 1. Bản photo CMND/CCCD (có công chứng hợp lệ).
 2. Bản photo bằng tốt nghiệp THPT (có công chứng hợp lệ) hoặc Bản chính giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời năm 2021
 3. Giấy khai sinh (bản sao trích lục hoặc bản photo có công chứng hợp lệ).
 4. Bản giấy Lý lịch sinh viên (theo mẫu của trường, được in ra từ Lý lịch sinh viên trong Hồ sơ sinh viên trực tuyến ở mục I.3)
 5. Bản photo học bạ THPT (có công chứng hợp lệ).
 6. Đối với thí sinh trúng tuyển thuộc các đối tượng, khu vực ưu tiên: Bản photo giấy chứng nhận diện chính sách, đối tượng, khu vực ưu tiên (có công chứng hợp lệ).
 7. Đối với bộ đội, cán bộ được cử đi học: nộp 03 bản photo quyết định cử đi học, chuyển ngành, xuất ngũ và các giấy tờ về quyền lợi chính sách được hưởng (có công chứng hợp lệ)
 8. Bản photo thẻ bảo hiểm y tế.
 9. Giấy chứng nhận sức khỏe (theo quy định tại thông tư 14/2013/TT-BYT).

Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ sinh viên: sinh viên xem hướng dẫn trong giấy báo nhập học và website Phòng CTSV, mục Hành chính > Quy trình > Hướng dẫn chuẩn bị Hồ sơ sinh viên dành cho tân sinh viên chính quy (Link: https://ctsv.uit.edu.vn/bai-viet/nhap-hoc-huong-dan-chuan-bi-ho-so-nhap-...)

3. Kiểm tra tình trạng Hồ sơ sinh viên

- Kiểm tra tình trạng Thư gửi Hồ sơ sinh viên: Sinh viên kiểm tra thời gian Phòng CTSV nhận được thư gửi Hồ sơ sinh viên tại link https://link.uit.edu.vn/DSHSSV2021

- Kiểm tra tình trạng các giấy tờ trong Hồ sơ sinh viên

 • Sau khi nhận được Hồ sơ sinh viên, Phòng CTSV sẽ kiểm tra, đối chiếu và cập nhật tình trạng các giấy tờ trong Hồ sơ sinh viên. Thời gian xử lý tối đa 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Hồ sơ sinh viên.
 • Sinh viên kiểm tra tình trạng các giấy tờ trong Hồ sơ sinh viên tại https://student.uit.edu.vn/nhaphoc. Sinh viên phải nộp bổ sung những giấy tờ có tình trạng “Không hợp lệ” hoặc “Chưa nộp”.
 • Sinh viên thường xuyên kiểm tra email sinh viên để theo dõi các thông báo của Phòng CTSV về việc bổ sung, cập nhật các giấy tờ trong Hồ sơ sinh viên (nếu có).

4. Các lưu ý:

- Sinh viên chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ và nộp theo hướng dẫn, hạn chế gửi nhiều lần. Các giấy tờ còn thiếu có thể nộp bổ sung bằng cách gửi thư chuyển phát nhanh cho Phòng Công tác Sinh viên (A101) trước 16h30 ngày 30/10/2021.

- Các thắc mắc về hồ sơ sinh viên (nếu có), sinh viên trao đổi tại Diễn đàn sinh viên Trường (Link: http://forum.uit.edu.vn/hotrotansv)

 

Phòng Công tác Sinh viên đề nghị tân sinh viên Khóa 2021 nghiêm túc thực hiện việc nộp hồ sơ sinh viên theo nội dung thông báo trên.

DANH SÁCH HỒ SƠ SINH VIÊN KHÓA 2021 ĐÃ NHẬN TỪ BƯU ĐIỆN