Skip to content Skip to navigation

Thông báo V/v nghỉ trưa cho sinh viên

THÔNG BÁO

Về việc phục vụ nghỉ trưa cho sinh viên

Nhằm phục vụ việc nghỉ trưa cho sinh viên tại Trường, Ban Quản lý Cơ sở sẽ bố trí mở cửa các phòng học trong thời gian từ 11h30 đến 13h00 các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 7 tại các phòng

- Khu B: Phòng B2.10, B2.12, B2.14, B2.16 ;

- Khu E: Phòng E2.2, E2.3, E2.4, E3.2, E3.3, E3.4 .

cụ thể sinh viên xem trong thông báo (File đính kèm)

File đính kèm: