Skip to content Skip to navigation

THÔNG BÁO V/v kiểm tra tình trạng và bổ sung hồ sơ sinh viên Khóa 2021

THÔNG BÁO

V/v kiểm tra tình trạng và bổ sung hồ sơ sinh viên Khóa 2021

--------------

Phòng Công tác Sinh viên (CTSV) thông báo đến các sinh viên Khóa 2021 về việc kiểm tra tình trạng và bổ sung hồ sơ sinh viên, cụ thể như sau:

 1. Kiểm tra tình trạng hồ sơ sinh viên
 • Kiểm tra tình trạng thư gửi hồ sơ sinh viên: Sinh viên kiểm tra thời gian Phòng CTSV nhận được thư gửi Hồ sơ sinh viên tại link https://link.uit.edu.vn/DSHSSV2021
 • Kiểm tra tình trạng các giấy tờ trong hồ sơ sinh viên: Sinh viên kiểm tra tình trạng các giấy tờ trong Hồ sơ sinh viên tại https://student.uit.edu.vn/nhaphoc.
 1. Bổ sung hồ sơ sinh viên
 • Thời gian bổ sung: đến hết ngày 26/11/2021
 • Đối với hồ sơ sinh viên trực tuyến: Sinh viên đăng tải, cập nhật trên hệ thống những hình ảnh giấy tờ có tình trạng “Chưa nộp” hoặc “Chưa hợp lệ”.
 • Đối với hồ sơ sinh viên bản giấy: Sinh viên nộp bổ sung các giấy tờ có tình trạng “Chưa nộp” hoặc “Chưa hợp lệ” bằng cách gửi thư chuyển phát nhanh về địa chỉ:

Phòng Công tác Sinh viên (A101), Trường Đại học Công nghệ Thông tin

Khu phố 6, Phường Linh Trung, TP. Thủ Đức, TP. HCM

Số điện thoại: 0971.203.246

Bổ sung Hồ sơ sinh viên, MSSV: {MASV}, Họ tên: {HOTEN}.

 1. Các lưu ý
 • Sinh viên có tên trong danh sách chưa nộp hồ sơ sinh viên bản giấy (danh sách kèm theo) nhanh chóng nộp hồ sơ sinh viên bản giấy theo thông báo.
 • Trước khi nộp bổ sung hồ sơ sinh viên bản giấy, sinh viên chụp hình các giấy tờ để đăng tải, cập nhật trong hồ sơ sinh viên trực tuyến. Ví dụ: chụp hình giấy khám sức khỏe trước khi nộp.
 • Các thắc mắc về hồ sơ sinh viên (nếu có), sinh viên trao đổi tại Diễn đàn sinh viên Trường (Link: http://forum.uit.edu.vn/hotrotansv) hoặc email ctsv@uit.edu.vn.

 

Phòng Công tác Sinh viên đề nghị sinh viên Khóa 2021 nghiêm túc thực hiện việc bổ sung hồ sơ sinh viên theo nội dung thông báo trên.

DANH SÁCH SINH VIÊN

CHƯA NỘP HỒ SƠ SINH VIÊN BẢN GIẤY

STT

MSSV

HỌ TÊN

DIỆN TRÚNG TUYỂN

 1.  

21520131

Ngô Thu Hà

BCU

 1.  

21520211

Nguyễn Vũ Anh Duy

ƯT-ĐHQG

 1.  

21520495

Nguyễn Minh Trí

ƯT-ĐHQG

 1.  

21520548

Nguyễn Trọng Ân

ĐGNL

 1.  

21520605

Nguyễn Thành Phát

ĐGNL

 1.  

21520646

Đào Đại Chí

ĐGNL

 1.  

21520703

Nguyễn Tấn Đạt

ĐGNL

 1.  

21520722

Phan Văn Đô

ĐGNL

 1.  

21521028

Nguyễn Văn Kiên

ĐGNL

 1.  

21521049

Hồ Quang Lâm

ĐGNL

 1.  

21521088

Ngô Cao Lộc

ĐGNL

 1.  

21521144

Trần Tuyết Minh

ĐGNL

 1.  

21521347

Nguyễn Trần Vũ Quang

ĐGNL

 1.  

21521349

Phạm Nhật Quang

ĐGNL

 1.  

21521433

Nguyễn Minh Thắng

ĐGNL

 1.  

21521633

Nguyễn Hùng Tuấn

ĐGNL

 1.  

21521641

Đỗ Phi Tuấn

ĐGNL

 1.  

21521701

Đặng Hoàng Bá

BCU

 1.  

21521704

Nguyễn Trung Hậu

BCU

 1.  

21521710

Nguyễn Nhật Huy

BCU

 1.  

21521711

Tạ Trần Quang Huy

BCU

 1.  

21521713

Trần Lê Quốc Huy

BCU

 1.  

21521715

Phạm Huỳnh Khang

BCU

 1.  

21521717

Phạm Trọng Khanh

BCU

 1.  

21521721

Lâm Minh Khôi

BCU

 1.  

21521724

Đỗ Hoàng Minh

BCU

 1.  

21521732

Đỗ Mai Uyển Nhi

BCU

 1.  

21521734

Nguyễn Gia Phú

BCU

 1.  

21521737

Trần Vi Quý

BCU

 1.  

21521739

Nguyễn Thái Sơn

BCU

 1.  

21521742

Nguyễn Tấn Thịnh

BCU

 1.  

21521746

Trần Thanh Trực

BCU

 1.  

21521750

Trương Khánh Long

ĐGNL

 1.  

21521755

Nguyễn Thanh Danh

BCU

 1.  

21521756

Nguyễn Quỳnh Duyên

BCU

 1.  

21521758

Nguyễn Trung Hiếu

BCU

 1.  

21521759

Lê Minh Huy

BCU

 1.  

21521764

Trần Tuấn Nam

BCU

 1.  

21521766

Nguyễn Giang Trà Ngân

BCU

 1.  

21521770

Nguyễn Huỳnh Minh Tâm

BCU

 1.  

21521771

Huỳnh Hữu Thắng

BCU

 1.  

21521773

Nguyễn Minh Trí

BCU

 1.  

21521774

Trần Ngọc Trung

BCU

 1.  

21521783

Trần Sơn Giang

BCU

 1.  

21521785

Trịnh Bảo Huy

BCU

 1.  

21521786

Quách Bảo Minh

BCU

 1.  

21521787

Trịnh Anh Minh

BCU

 1.  

21521788

Lê Nguyễn Bích Ngọc

BCU

 1.  

21521789

Phạm Trung Nhật

BCU

 1.  

21521792

Huỳnh Triều Vỹ

BCU

 1.  

21521795

Lê Minh Huy

BCU

 1.  

21521796

Lê Quang Huy

BCU

 1.  

21521813

Phạm Khắc Hoài An

THPT

 1.  

21521836

Nguyễn Trần Phương Anh

THPT

 1.  

21521884

Tạ Quách Chánh

THPT

 1.  

21521895

Seah Uy Cơ

THPT

 1.  

21521982

Thái Ngọc Dũng

THPT

 1.  

21522038

Phạm Đỗ Ngọc Hân

THPT

 1.  

21522059

Lê Thị Thu Hiền

THPT

 1.  

21522075

Nguyễn Trung Hiếu

THPT

 1.  

21522079

Trương Lê Minh Hiếu

THPT

 1.  

21522139

Đỗ Quang Huy

THPT

 1.  

21522215

Lê Võ Duy Khiêm

THPT

 1.  

21522228

Nguyễn Đức Khoa

THPT

 1.  

21522240

Huỳnh Minh Khuê

THPT

 1.  

21522287

Mai Khánh Linh

THPT

 1.  

21522299

Hồ Văn Bảo Long

THPT

 1.  

21522353

Trần Ngọc Diễm My

THPT

 1.  

21522366

Phùng Trần Thế Nam

THPT

 1.  

21522410

Trần Thị Ngọc Nhân

THPT

 1.  

21522433

Nguyễn Thị Mộng Như

THPT

 1.  

21522476

Nguyễn Trọng Phúc

THPT

 1.  

21522489

Huỳnh Quốc Quân

THPT

 1.  

21522534

Vưu Mỹ Quyên

THPT

 1.  

21522545

Nguyễn Trần Quang Sang

THPT

 1.  

21522579

Huỳnh Khánh Thái

THPT

 1.  

21522589

Nguyễn Hữu Thắng

THPT

 1.  

21522643

Nguyễn Đức Thông

THPT

 1.  

21522657

Trần Văn Thương

THPT

 1.  

21522682

Phan Đình Tĩnh

THPT

 1.  

21522704

Lý Huỳnh Quang Trí

THPT

 1.  

21522761

Tăng Quốc Tuấn

THPT

 1.  

21522778

Lê Văn Tuyến

THPT

 1.  

21522827

Huỳnh Vũ Quốc Huy

BCU

 1.  

21522829

Nguyễn Huỳnh Thảo Li

BCU

 1.  

21522830

Nguyễn Ngọc Nguyên

BCU

 1.  

21522831

Trần Nhựt Đông

BCU

 1.  

21522832

Phan Lâm Thành Dũ

BCU

 1.  

21522833

Nguyễn Thị Châu Giang

BCU

 1.  

21522835

Nguyễn Thanh Khánh

BCU

 1.  

21522837

Lê Anh Kiệt

BCU

 1.  

21522838

Vũ Đức Long

BCU

 1.  

21522841

Lý Khánh Phong

BCU

 1.  

21522844

Nguyễn Tấn Thịnh

BCU

 1.  

21522846

Nguyễn Trương Phương Thùy

BCU

 1.  

21522849

Lê Quốc Trung

BCU

 1.  

21522851

Phạm Thế Danh

BCU

 1.  

21522852

Nguyễn Phát Huy

BCU

 1.  

21522853

Hoàng Vĩnh Nam

BCU

 1.  

21522857

Nguyễn Đức Ảnh

VB2

 1.  

21522860

Trần Võ Thanh Bình

VB2

 1.  

21522862

Tạ Văn Đẹp

VB2

 1.  

21522863

Nguyễn Công Định

VB2

 1.  

21522864

Mai Thanh Hiền

VB2

 1.  

21522865

Huỳnh Trung Hiếu

VB2

 1.  

21522868

Nguyễn Hiền Lương

VB2

 1.  

21522870

Nguyễn Việt Nhân

VB2

 1.  

21522874

Bùi Văn Quốc

VB2

 1.  

21522880

Lê Đức Trung

VB2

 1.  

21522881

Hồ Gia Điền

VB2

 1.  

21522886

Lưu Tuấn Kiệt

BCU

 1.  

21522887

Mai Xuân Phát

BCU

 1.  

21522888

Võ Bá Khánh Trình

BCU

 1.  

21522889

Nguyễn Thị Kim Tuyền

BCU