Skip to content Skip to navigation

THÔNG BÁO - V/v học bổng của Sinh viên Chương trình Chất lượng cao, Chương trình Tiên tiến

THÔNG BÁO
V/v học bổng của Sinh viên Chương trình Chất lượng cao, Chương trình Tiên tiến

 

Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM thông báo đến sinh viên về Học bổng của Chương trình Chất lượng cao, Chương trình Tiến tiến như sau:

1. Học bổng toàn phần và học bổng bán phần trong Học kỳ 2 năm học 2020-2021 của Chương trình Chất lượng cao, Chương trình Tiến tiến vẫn xét và cấp theo đề án của Chương trình Chất lượng cao, Chương trình Tiến tiến đã đề ra.

2. Từ năm học 2021 – 2022, Học bổng của Chương trình Chất lượng cao, Chương trình Tiến tiến sẽ do Phòng Công tác Sinh viên chịu trách nhiệm xét, cấp học bổng căn cứ theo các quy định hiện hành.

3. Học bổng Khuyến khích học tập sẽ xét, cấp cho sinh viên chương trình Chính quy Đại trà, Chương trình Chất lượng cao, Chương trình Tiên tiến, Chương trình Tài năng theo quy định. Sinh viên đăng ký theo theo thông báo của Phòng Công tác Sinh viên để thực hiện./.

 

 

 

File đính kèm: