Skip to content Skip to navigation

Thông báo việc nộp hồ sơ xét hỗ trợ học phí Quỹ 156

Phòng Công tác Sinh viên thông báo đến  sinh viên về việc nộp hồ sơ xét hỗ trợ học phí diện có đất bị thu hồi - Quỹ 156.

Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 16/10/2013 - 15/11/2013

Địa điểm: nộp trực tiếp tại phòng CTSV (A.101)

Mọi thắc mắc về chế độ xét hỗ trợ học phí diện có đất bị thu hồi - Quỹ 156 và thủ tục hồ sơ có thể gửi về qua địa chỉ email vidtn@uit.edu.vn

Lưu ý: Phòng CTSV không giải quyết hồ sơ sinh viên nộp trễ hạn

Sinh viên vui lòng xem file chi tiết đính kèm. Riêng mẫu đơn, sinh viên vào phần các biểu mẫu download mẫu đơn.


Tập tin đính kèm: Thong bao Quy 156.doc