Skip to content Skip to navigation

THÔNG BÁO Về việc tư vấn tâm lý trực tuyến của Không gian chia sẻ trong hè

THÔNG BÁO 
Về việc tư vấn tâm lý trực tuyến
của Không gian chia sẻ trong hè

    Căn cứ tình hình thực tế;
    Để duy trì được việc hỗ trợ sinh viên có nhu cầu cần được tham vấn, tư vấn những vấn đề gặp phải trong thời gian này nghỉ hè cũng như đang diễn ra dịch bệnh Covid – 19,  Không gian chia sẻ sẽ chuyển sang hình thức tư vấn online, cụ thể:
              - Tư vấn trực tuyến tại Microsoft Teams: 9taqfo4 (Từ 8h30 – 11h30 và 13h30 – 16h các ngày Thứ Hai và thứ Tư hàng tuần)
              - Sinh viên có nhu cầu tư vấn qua email: khonggianchiase@uit.edu.vn
              - Sinh viên có nhu cầu tư vấn qua zalo: 0366879149 
    Thông báo này có hiệu lực từ ngày 03/8/2020 cho đến khi có thông báo mới.

 
File đính kèm: