Skip to content Skip to navigation

Thông báo về việc triển khai trực tuyến hỗ trợ tư vấn tâm lý của Không gian chia sẻ trong tháng 2

Căn cứ tình hình thực tế;

Căn cứ thông báo kéo dài thời gian được nghỉ học của sinh viên bởi dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCov);

Phòng Công tác sinh viên thông báo về việc triển khai trực tuyến hỗ trợ tư vấn tâm lý của Không gian chia sẻ trong tháng 2.

Sinh viên vui lòng xem file chi tiết đính kèm.

 

File đính kèm: