Skip to content Skip to navigation

THÔNG BÁO Về việc thực hiện nghi thức chào cờ Tổ quốc và sinh hoạt dưới cờ sáng Thứ hai hàng tuần

THÔNG BÁO

Về việc thực hiện nghi thức chào cờ Tổ quốc và sinh hoạt dưới cờ sáng Thứ hai hàng tuần

Căn cứ Thông báo số 107/TB-ĐHCNTT ngày 05/8/2022 của Trường Đại học Công nghệ Thông tin về việc thực hiện nghi thức chào cờ Tổ quốc và sinh hoạt dưới cờ vào sáng Thứ hai hàng tuần, Phòng Công tác Sinh viên thông báo sinh viên thực hiện một số nội dung sau:

-     Tất cả những sinh viên có mặt tại Trường vào sáng thứ 2 hàng tuần phải tập trung thực hiện nghiêm túc nghi thức chào cờ Tổ quốc, hát Quốc ca, kết hợp kể chuyện về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

-     Thời gian bắt đầu thực hiện: 7h30 Thứ 2 ngày 08/8/2022

-     Địa điểm: Sân trước cột cờ

-     Trang phục: Trang phục lịch sự.

Trân trọng.

File đính kèm: