Skip to content Skip to navigation

THÔNG BÁO Về việc thực hiện khảo sát nhu cầu vay tín dụng của Sinh viên ĐHQG-HCM

THÔNG BÁO

Về việc thực hiện khảo sát nhu cầu vay tín dụng của Sinh viên ĐHQG-HCM

Căn cứ Công văn số 1670/ĐHQG-CTSV ngày 23/8/2022 của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trong đó có việc thực hiện khảo sát nhu cầu vay tín dụng của. sinh viên ĐHQG-HCM nhằm nắm bắt nhu cầu của sinh viên về tài chính phục vụ học tập và sinh hoạt, qua đó đề ra các giải pháp hỗ trợ sinh viên thiết thực, hiệu quả, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh triển khai khảo sát nhu cầu vay tín dụng của sinh viên đang học tập và rèn luyện tại các cơ sở đào tạo thành viên, trực thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Phòng Công tác Sinh viên thông báo sinh viên thực hiện một số nội dung sau:

  • Tất cả những sinh viên đang còn học tiến hành thực hiện khảo sát đến ngày 15/9/2022.
  • Tất cả tân sinh viên tiến hành thực hiện khảo sát đến ngày 30/10/2022.
  • Sinh viên dùng email sinh viên đăng nhập thực hiện khảo sát trên biểu mẫu tại đường dẫn: https://link.uit.edu.vn/VayTinDungSV
  • Sinh viên KHÔNG thực hiện khảo sát, sẽ không được ưu tiên xét học bổng và các hình thức vinh danh.

Trân trọng.

File đính kèm: