Skip to content Skip to navigation

Thông báo về việc thay đổi chính sách lưu trữ của Google từ tháng 6/2023

Chào các bạn!

Theo thông báo từ Google Workspace for Education, từ tháng 7 năm 2022, Google chỉ cung cấp cho các trường đại học 100TB cho tất cả các người dùng trong tổ chức đó (bao gồm cả dung lượng Gmail, Google Drive và Google Photos…). Chi tiết chính sách từ Google được thông báo tại:  https://www.blog.google/outreach-initiatives/education/google-workspace-for-education/.

Mặc dù đã thực hiện một số biên pháp giới hạn dung lượng lưu trữ cho sinh viên/học viên, tuy nhiên tổng dung lượng lưu trữ của toàn trường hiện tại vẫn vượt quá mức trên, dẫn đến toàn bộ tài khoản không thể thực hiện lưu trữ cập nhật trên dịch vụ của Google. Do đó, kể từ ngày 15/6/2023, Trường sẽ bắt đầu tiến hành các chính sách sau:

  1. Giới hạn mỗi tài khoản gm.uit.edu.vn, grad.uit.edu.vn có tình trạng đang học được sử dụng tối đa 10GB dung lượng lưu trữ dùng chung (bao gồm các dịch vụ Gmail, Google Drive và Google Photos…). Trong thời gian chờ các bạn khác sắp xếp dữ liệu, các bạn sinh viên khác có thể chủ động xóa các dữ liệu ít quan trọng dù tài khoản mình trong giới hạn.
  2. Đối với sinh viên/ học viên đã tốt nghiệp, giới hạn được sử dụng tối đa 5GB dung lượng lưu trữ dùng chung (bao gồm các dịch vụ Gmail, Google Drive và Google Photos…).
  3. Thu hồi các tài khoản sinh viên/học viên thôi học, các tài khoản không login trong vòng 12 tháng.
  4. Thực hiện xóa các tài khoản vượt quá dung lượng lưu trữ.

Để tránh mất dữ liệu, sinh viên/học viên tự kiểm tra tài khoản của mình và có phương án di chuyển dữ liệu thích hợp. Sinh viên có thể chuyển sang sử dụng dịch vụ One Drive của Microsoft (sử dụng tài khoản ms.uit.edu.vn). One Drive hiện tại cung cấp 1TB dung lượng lưu trữ.

Nhà trường sẽ không chịu trách nhiệm đối với các trường hợp bị mất dữ liệu và các thiệt hại khác (nếu có) khi nhà cung cấp thay đổi chính sách. Trường đề nghị toàn thể sinh viên nghiêm túc thực hiện thông báo, đồng thời theo dõi nhắc nhở các sinh viên khác thực hiện đúng nội dung thông báo. 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào, các bạn cứ liên hệ qua email phong.dlcntt@uit.edu.vn ctsv@uit.edu.vn hoặc forum https://forum.uit.edu.vn/node/60

File đính kèm: