Skip to content Skip to navigation

Thông báo Về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM

THÔNG BÁO

Về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19

tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM

 

Thực hiện Công văn số 3969/CV-BCĐ ngày 25/07/2020 của Ban chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch Covid-19 về việc xin chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đối với một số biện pháp phòng chống dịch tại Thành phố Đà Nẵng;

Thực hiện Công văn số 2820/UBND-VX ngày 26/07/2020 của Ủy Ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Trước diễn biến phức tạp và khó lường của dịch bệnh Covid-19, để đảm bảo các điều kiện an toàn cho sinh viên trong thời gian thi học kỳ 2 và thời gian tiếp theo, Trường Đại học Công nghệ Thông tin thông báo đến toàn thể sinh viên đang học tại Trường thuộc các trường hợp sau phải cung cấp thông tin hồ sơ dịch tễ, cụ thể:

  • Sinh viên có tiếp xúc với bệnh nhân thứ 416, 418, 420 hoặc bệnh nhân khác (nếu có)
  • Sinh viên có các biểu hiện: Sốt cao (trên 38 độ), Ho hoặc đau họng, Cảm thấy khó thở, Đau cơ, mệt mỏi,…
  • Sinh viên từng đến Đà Nẵng từ ngày 01/7/2020 đến nay
  • Các trường hợp khác: sau khi khai báo y tế sẽ được điều tra dịch tễ để áp dụng các biện pháp cách ly y tế tại nhà hoặc tự theo dõi sức khỏe tại nhà, đồng thời lấy mẫu xét nghiệm theo đúng hướng dẫn của Bộ y tế

1. Link cung cấp thông tin: https://forms.gle/jrQbBofEaKRidABWA  

2. Thời gian cung cấp thông tin: bắt đầu từ sáng ngày 27/7/2020

3. Các lưu ý:

  • Sinh viên phải thường xuyên cập nhật thông tin dịch tễ của mình nếu có thay đổi.
  • Sinh viên đeo khẩu trang và rửa tay thường xuyên khi học tập tại trường.
  • Sinh viên thuộc các trường hợp kể trên không cung cấp thông tin hồ sơ dịch tễ sẽ không được xét học bổng và các hình thức khen thưởng khác vì thiếu trách nhiệm với bản thân, thiếu ý thức quan hệ cộng đồng.

 

Nơi nhận:

- Sinh viên (thực hiện);

- Lưu: VT, CTSV.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Tấn Trần Minh Khang