Skip to content Skip to navigation

Thông báo về việc SV đăng ký tham dự LỄ KHAI KHOÁ 2022

Căn cứ công văn số 1958/ĐHQG-CTSV ngày 03/10/2022 về việc triệu tập sinh viên tham dự Lễ Khai khóa - 2022;
Phòng Công tác Sinh viên thông báo về việc đăng ký tham dự Lễ Khai khóa - 2022 như sau:
- Thời gian: 07 giờ, ngày 13/10/2022 (thứ bảy)
- Địa điểm: Hội trường Trần Chí Đáo - Nhà Điều hành Đại học Quốc gia
- Số lượng: 80 sinh viên
- Đối tượng:
+ Sinh viên đạt thứ hạng cao trong các cuộc thi học thuật, nghiên cứu khoa học quốc gia, quốc tế
+ Sinh viên 5 tốt cấp ĐHQG năm 2021
+ Tân Sinh viên khóa 2022

Sinh viên tham dự Lễ Khai khóa 2022 vui lòng đăng ký tại https://link.uit.edu.vn/DK-LKK-2022 Thời gian đăng ký từ ngày ra thông báo đến khi đủ số lượng như quy định.